BİLİM KURULU

Bilim kurulumuzda 33 ülkeden, 711 akademisyen görev yapmaktadır

PROF. DR. SALİH ÖZTÜRK

Bilim Kurulu Başkanı

Mr. Ozturk is Turkish academician working as professor at Namik Kemal University

PROF. DR. SARASH KONYRBAEVA

Bilim Kurulu 2. Başkanı

Mrs. Konyrbaeva is Kazakh academician working as professor at Kazakh State Women Teacher Training  University

PROF. DR. NATALIIA LATYGINA

Murahhas Üye

Mrs. Latygina is Ukranian academic working as professor at Taras Shevchenko University