IKSAD INTERNATIONAL

Tüm sorularınızı için genel merkezimizle direkt iletişime geçiniz

© 2018 by INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES OF TURKEY  Email: info@iksad.com

BİLİM KURULU

Bilim kurulumuzda 33 ülkeden, 711 akademisyen görev yapmaktadır

Mr. Ozturk is Turkish academician working as professor at Namik Kemal University

Bilim Kurulu Başkanı

PROF. DR. SALİH ÖZTÜRK

Mrs. Konyrbaeva is Kazakh academician working as professor at Kazakh State Women Teacher Training  University

Bilim Kurulu 2. Başkanı

PROF. DR. SARASH KONYRBAEVA

Mrs. Latygina is Ukranian academic working as professor at Taras Shevchenko University

Murahhas Üye

PROF. DR. NATALIIA LATYGINA