Devlet üniversitelerinde öğrenim gören yüksek lisans (master) ve Doktora (PhD)  (formasyon programları hariç) olarak öğrenim gören öğrencilerine verilir. Burs tüm Türkiye'deki tüm üniversiteleri kapsamamaktadır. Her yıl burs verilecek şehirler yönetim kurulu kararı ile belirlenmekte ve bu şehirlerde bulunan üniversitelerde eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmektedir.

Yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerden; başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, lisans bitirme veya yüksek lisans genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.60 veya 100 üzerinden en az 90 olan öğrenciler sunmuş olduğumuz Yüksek Lisans ve Doktora Burs programına başvurabilir.

Burs Başvuruları her yılın Mart ayı içerisinde online olarak alınmaktadır.

T.C. VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı, Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almamak,

 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.60 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 90 olması),

 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 90) olması,

 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 90 olması)

 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 90) olması,

 • Öğrencinin ailesinin, öğrenci olunan şehirde ikamet etmiyor olması gerekmektedir

 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 26, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak,

BAŞVURU VE SÜREÇ

 • Adayların süresi içerisinde email olarak iksadburs@gmail.com adresine burs başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre İKSAD tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.

 • Ön elemeyi geçen adaylara, mülakata girmeye hak kazandıkları  sms veya e-posta ile bildirlecektir.

 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeler ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar İKSAD’a gönderecektir. (Mülakata çağrılan adayların ulaşım ve konaklama giderleri İKSAD tarafından karşılanacaktır)

 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

GEREKLİ BELGELER

İKSAD internet sayfasından doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanacak “İKSAD Burs Başvuru Formu”na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)

 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

 • Tüm adaylar:

  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,

  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini/yaptıklarını ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,

  • Özgeçmişlerini,

  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)

 

BURSUN ÖDENMESİ

Burs almayı hak eden öğrencilerimize bursları  iki dönem halinde  ( cari yıl için Ekim-Kasım-Aralık ) ve (sonraki yıl için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) burs ödemesi yapılır. Bu program toplam 7 aylık ödemeyi kapsamaktadır.

2020-2021 yılı BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN ​

GENEL ŞARTLAR

 • Türk soylu olup bağımsız Türk devletlerinden birinin vatandaşlığında bulunmamak

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almamak,

 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),

 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,

 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)

 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,

 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 26, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak,

GEREKLİ BELGELER

 • İKSAD Yabancı Uyruklu Burs Başvuru Formu'na (başvuru formu adaylara email ile gönderilecektir) aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript) 

 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

 • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,

 • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini/yaptıklarını ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,

 • Özgeçmişlerini,

 • Anne baba kimlik/pasaport (uyruğunda bulunduğu ülkeye ait) fotokopisi 

BAŞVURU VE SÜREÇ

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların süresi içerisinde iksadburs@gmail.com adresine gerekli belgelerle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Çeşitli sebeplerle aileleri ile iletişim kuramayan adayların "anne-baba kimlik belgeleri" gönderemeyeceklerini beyan etmeleri halinde bu belgeler (anne baba kimliği) istenmeyecektir.

2020-2021 yılı BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ